Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 27.02.2020 o 18:08, Helmut Walterycz pisze:
Zaraz dojdziemy do AKS Zły
Ohui, najgorzej xD.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.