Re: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 27.02.2020 o 22:59, Helmut Walterycz pisze:
Czy Dalajwanda jest zapisany na LDMW w sumie?
Sam zgłosił się przez listę. Więc jak najbardziej jest zapisany.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.