Re: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!


Raul Urban III
 

Czołem Polyna!

Sam zgłosił się przez listę. Więc jak najbardziej jest zapisany.
Dodam, że aby nie było wątpliwości to poinformowałem go o wylosowaniu
prywatnie, powiedział że jak wyrwie się z reala to się pojawi.

--
RU3

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.