Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Raul Urban III
 


Czołem Ja!
Odpowiedzieć postaram się szerzej dziś wieczorem.
Nie wyrobię się, odpowiedź pojawi się jakoś na weekendzie.

--
RU3

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.