Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Raul Urban III
 


Czołem!
Zaraz dojdziemy do AKS Zły i papa zaatakuje całą siłą ognia jak polska
policja starego Franza Maurera.
Papa ma wszystkie realne kluby soccerowe głęboko w poważaniu.

Zachęcam wszystkich dyskutujących o realnej kopanej do zastanowienia się
dlaczego popadliście w taki heteroseksualizm i jak z tego wyjść.

--
RU3

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.