Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

czw., 27 lut 2020 o 23:23 Raul Urban III <raul.urban.trzeci@gmail.com>
napisał(a):
Zachęcam wszystkich dyskutujących o realnej kopanej do zastanowienia się
dlaczego popadliście w taki heteroseksualizm i jak z tego wyjść.


ŚWIECKIE SŁOWA!!!
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.