Re: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!


Alojzy Pupka
 

czw., 27 lut 2020 o 22:17 Raul Urban III <@ru3>
napisał(a):

Dodam, że aby nie było wątpliwości to poinformowałem go o wylosowaniu
prywatnie, powiedział że jak wyrwie się z reala to się pojawi.
Szczęść Wanda w walce z r*alem, znam ten ból. A niecierpliwość męczy,
bo chciałoby się wiedzieć, czy przyjmie imię – i jakie?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.