Re: Aktywność na LDMW


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 28.02.2020 o 14:45, Alojzy Pupka pisze:
Towarzyszko kochana, LDMW to nie wyścigi.
Górnictwo to też nie wyścigi. Nie przeszkadzało to tow. Stachanowowi przebijać norm które wyznaczały wcześniejsze okresy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.