Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 28.02.2020 o 20:05, Alojzy Pupka pisze:
PERKELE!
Ależ to jest pieniężny ełrodęsik, któregom nie znał!
…o rasistowskich lajriksach które zupełnie przeleciały nad głową włoskim producentom!

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.