Re: Timeline władców/prezydentów wszech mikronacji tych najwazniejszych przez JKM Aleksandrę I podane we arrasu formie


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Tak w ogóle, to nie moja rola, ale jak patrzę na tę wielość postaci
(niektórych zupełnie mi nieznanych) i wielość form państwowych
(niektórych znanych mi tylko ze słyszenia), to imho aż prosi się o
ogłoszenie encyklopedycznego czynu społecznego...
Kolejny już raz o tym wspominacie, więc potwierdzę oficjalnie - tak,
podjęte już zostały działania przygotowawcze.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.