Re: Trzeci numer NO NIE! już jest!


Tow. Radziecki
 

Czołem Polyna!

Federacja, za przeproszeniem, Nordacka.
A tak, już pamiętam. W sumie to jeden taki kraj lepiej niż dwadzieścia osobnych.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.