Re: Trzeci numer NO NIE! już jest!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.03.2020 o 03:22, Tow. Radziecki pisze:
A tak, już pamiętam. W sumie to jeden taki kraj lepiej niż dwadzieścia osobnych.
Who would you rather fight: one Nordata-sized Leblandia, or hundred Leblandia-sized Nordatas?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.