Re: Bugu bugu


Alojzy Pupka
 

niedz., 1 mar 2020 o 20:39 Tow. Radziecki <ks.radetzky@gmail.com> napisał(a):

Hej, gdyby prowadziło na główną, to jeszcze. Ale nie na Bieruta.
Zwracam uwagę, że Bierut *jest* główną stroną Wandei
(https://wandea.wandystan.eu/)
Mądrość Wszechczasu przemawia przez Ojca Świeckiego. Nie ma innej
głównej strony WL, niż ta, na której jest zamieszczony Bierut.
Wcześniej był tam niemrawy tekst o niczym, więc ten Bierut tam to taka
trochę zapchajdziura – żeby było coś faktycznie sensownego na głównej,
a nie tylko mowa-trawa. Co prawda Bierut moim zdaniem dubluje się
niepotrzebnie z wrzaskpudłem i chętnie bym po prostu zarchiwizował
wrzaskpudło i wstawił Bieruta na jego miejsce, ale póki co j est jak
jest. Miałem poza tym luźny pomysł przerobienia głównej strony WL w
trochę bardziej „gazetowym” układzie, ale jeszcze mi się nawet nie
skrystalizował do końca, więc znów – póki co jest jak jest.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.