Bulla Schöne neue Welt


Raul Urban III
 

Baszta Radagasta, 4.03.2020

Bulla Schöne neue Welt

Genossen, im Namen des säkularen Wanda und działając na podstawie artikelów
XXXIX - XLIII Kodeksu Świeckiego Kościoła Wandejskiego, ich beschließe die
folgenden:

1. Ustanawia się Archiwandezję Wandowic, obejmującą terytorium wysp
Sarmacji, Teutonii i Tropicany oraz pomniejszych wysp towarzyszących. Do
czasu powołania archiksięcia pieczę nad archiwandezją będzie sprawował
osobiście Ojciec Świecki.

2. Ustanawia się Archiwandezję Genosse-Wanda-Stadt, obejmującą całe
terytorium Wirtuazji z pomniejszymi wyspami towarzyszącymi (w tym Awarą), a
na jej archiksięcia powołuje się tow. Alojzego Pupkę.

3. Postanawia się o pozostawieniu nieobsadzonych tradycyjnych siedzib
archiwandezji - Soli i Cracoffii.

4. Ustanawia się Archiwandezję Karnowic, obejmującą terytorium Bialenii, a
na jej archiksieni powołuje się tow. Polynę pod imieniem Ālija zawdżat
Akrypa.

5. Ustanawia się protonat personalny Krasnodarska, obejmujący całe
terytorium Nordaty, a na protonkę powołuje się Olę Karinę Isadorę Chojnacką.

6. Przywraca się protonat personalny Ekorzyna, obejmujący cały archipelag
Dreamlandu oraz Skytję. Poszukiwania właściwego protona będą trwały, a w
tzw. międzyczasie opiekę nad nim powierza się archiksięciowi
Genosse-Wanda-Stadt.

7. Ustanawia się protonat personalny Nowego Brzegu, obejmujący terytorium
Palatynatu Leocji, a na protona powołuje się Marcelego Baldachima Khanda.

8. Zu guter Letzt, stwierdza się, że z braku laku wszystkie nieujęte
powyżej terytoria mikronacyjne pozostają pod bezpośrednią opieką duchową
Ojca Świeckiego.

Gurken sind sehr gut!

--
{☆} Raul Urban III<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&;utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&;utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.