Re: Bulla Schöne neue Welt


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.03.2020 o 20:59, Raul Urban III pisze:
4. Ustanawia się Archiwandezję Karnowic, obejmującą terytorium Bialenii, a
na jej archiksieni powołuje się tow. Polynę pod imieniem Ālija zawdżat
Akrypa.
(sssssssszzzzz, korrektiere es bitte, narracyjnie Ālija to zupełnie oddzielna osoba niż ja)

7. Ustanawia się protonat personalny Nowego Brzegu, obejmujący terytorium
Palatynatu Leocji, a na protona powołuje się Marcelego Baldachima Khanda.
Nie jestem tu pewna, czy to bardzo dobrze, że znalazło się kogoś do prowadzenia działalności misyjnej w niegościnnych kefaskich terenach, czy też to powołanie to s K H A N D a l.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.