Re: Bulla Schöne neue Welt


Raul Urban III
 

Czołem Polyna!

(sssssssszzzzz, korrektiere es bitte, narracyjnie Ālija to zupełnie
oddzielna osoba niż ja)
No na LDMW nie mogę, ale na stronie Pism skorygowałem:
https://wandystan.eu/w/Pisma::Bulla_Sch%C3%B6ne_neue_Welt. Wybaczcie,
czasem mi się myli kto człek, kto klon a kto redaktor Zermatt.

Nie jestem tu pewna, czy to bardzo dobrze, że znalazło się kogoś do
prowadzenia działalności misyjnej w niegościnnych kefaskich terenach,
czy też to powołanie to s K H A N D a l.
Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa.
Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.

--
{☆} Raul Urban III

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.