Re: Bulla Schöne neue Welt


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.03.2020 o 21:12, Raul Urban III pisze:
Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa.
Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.
Seksafery to są w Rotrii jak się tam biskup prześpi z osobą pełnoletnią.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.