Re: Bulla Schöne neue Welt


Raul Urban III
 

Czołem Paulina!

Seksafery to są w Rotrii jak się tam biskup prześpi z osobą pełnoletnią.
Dlatego codziennie składam za pokwitowaniem u świeckiego Wandy swoje
wnioski formalne o wyzwolenie Rotrii z monarchoklerofaszystowskiej
opresji.

--
{☆} Raul Urban III

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.