Re: Bulla Schöne neue Welt


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 09:24 PM, Raul Urban III wrote:

Dlatego codziennie składam za pokwitowaniem u świeckiego Wandy swoje wnioski formalne o wyzwolenie Rotrii z monarchoklerofaszystowskiej opresji.

...tylko za każdym razem brakuje znaczków opłaty skarbowej...

-- młodszy referent Pupka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.