Re: Dekret Buduara Winnicy nr 3 (o tytułach)


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

On Mon, Mar 2, 2020 at 01:06 AM, Polyna wrote:


DEKRET BUDUARA WINNICY NR 3
Z DNIA 2 MARCA 2020 R.
Muszę powiedzieć, że dekret jest bardzo

s p e c y f i c z n y

i jako taki podoba się dla mnie.

--
nutella Winnicy

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.