Re: Dekret Buduara Winnicy nr 3 (o tytułach)


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 05.03.2020 o 15:51, Alojzy Pupka via Groups.Io pisze:
Muszę powiedzieć, że dekret jest bardzo
s p e c y f i c z n y
Tzn.?

I czy to dobrze, czy źle?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.