Re: Bulla Schöne neue Welt


Raul Urban III
 

Czołem Pupka!

...tylko za każdym razem brakuje znaczków opłaty skarbowej...
Nie jest to prawda. Zakupiłem całą ryzę znaczków hurtem po reformie
Bartkowiaka i zawsze doklejam.

--
{☆} Raul Urban III

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.