Re: [SPAM] [wandystan] Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie


Helmut Walterycz
 

W dniu 15.03.2020 o 14:55, Polyna pisze:
Czyli na przykład, identyfikatorem mnie jest <https://wandystan.eu/B196>.

Formularz logowania w SSW także został przerobiony, aby dawać bezpośredni wybór między logowaniem się za pomocą identyfikatora, a logowaniem za pomocą adresu e-mail. Domyślnym wyborem jest nadal ten drugi, gdyż zwykły użytkownik raczej bardziej będzie pamiętał swój i tak używany gdzie indziej adres e-mail, niż specyficzny dla stron wandejskich, arbitralny ciąg cyfr.

Cieszy mnie modernizacja ważnej infrastruktury, ale jednak większość użytkowinków zna swój wandejski ID na pamięć. Więc, stosowniejszym byłoby używanie ID jako domyślnego sposobu logowania.

B553

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.