Re: Práci čest!


zdenek.dockal.pockal@...
 

Můžete mi prosím říct, co znamená "český spam"? Já znám jen ten československý. Prosím, nerozdělujte nam Česko se Slovenskem, a především Jožina s Bažiny!

Vidím, že je vandská půda velmi pohostinná a čekal jsem, že tady najdu konečně nějaké moře. Doufám, že každý dělník má v Mandragorátu Vandistánu knedlíky s gulášem.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.