Re: Zmiana personaliów


Halabanacha
 

Tede ma PLNY, a my też mamy swojego PLNA!

W dniu śr., 18.03.2020 o 14:44 PLNA <polyna@posteo.net> napisał(a):

Chciałabym powiadomić Wandejczyków, że zmieniłam swoje dane osobowe na
PLNA.

Jak wiadomo, mononimicznie jest ikonicznie, ale wiecie co jest bardziej
ikoniczne? Akronim napisany dużymi literami, jak SZA.

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.