Re: Zmiana personaliów


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

pt., 20 mar 2020 o 18:36 Jezus Ipanienko <ekskomunik@gmail.com> napisał(a):

Tede ma PLNY, a my też mamy swojego PLNA!

Sami jestescie PLNĄ, Towarzyszu.
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.