Re: SKHANDAL


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

śr., 25 mar 2020 o 14:57 PLNA <polyna@posteo.net> napisał(a):
Domagam się złożenia samokrytyki w ciągu
najbliższych 48h, inaczej potupię nóżkami i się rozpłaczę.

Biorąc pod uwagę naszą wczorajszą rozmowę, to chyba nawet nie możecie,
Towarzyszko ;)


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.