Nadanie uprawnień na LDMW


PLNA <polyna@...>
 

Korzystając z powierzonej mi przez Lud Wandejski roli osoby administrującej wandejskimi systemami informatycznymi, postanowiłam nadać uprawnienia ownera na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu tow. Prezydentowi i tow. tow. Komisarzom Ludowym. Funkcje te sprawują osoby, którym wszystkim osobiście ufam, więc wierzę, że te uprawnienia nie będą przez nie nadużywane.

Powody, dlaczego te uprawnienia powinien mieć Prezydent oraz Pretor, są oczywiste. Dlaczego jednak dostała je tow. Cenzorka? Po pierwsze, byłoby mi głupio, gdyby wszyscy komisarze ludowi je mieli, ale oprócz niej. Po drugie, skoro cenzor nazywa się cenzorem, powinien jak najbardziej mieć uprawnienia cenzorskie. Myślę, że takie coś należałoby zapisać w przyszłości także w prawie – uważam, że idealnie by było, gdyby uprawnienia porządkowe na liście posiadałby cenzor, ale byłby równoważony z drugiej strony przez pretora, do którego można byłoby składać odwołania od decyzji cenzora. Takie tam checks and balances.

Wpisuje się to wszystko także w wandejską tradycję partycypacji ludu – oczywistym jest, że takich uprawnień nie można nadać wszystkim obywatelom, ale powinny być one jak najszersze. Dlatego też niech posiada je cała Rada Komisarzy Ludowych, nie mniej osób, nie więcej. Tak chyba powinno być najrozsądniej.

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.