POSTANOWIENIE CENZORKI nr 36 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (H. POHL)


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

1. Na podstawie artykułu 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o
obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015r. postanawiam o
odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Helmutowi van der Pohl.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.