Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)


Alojzy Pupka
 

czw., 26 mar 2020 o 23:10 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@gmail.com> napisał(a):
1. Na podstawie artykułu 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o
obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015r. postanawiam o
odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Helmutowi van der Pohl.
czw., 26 mar 2020 o 17:12 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@gmail.com> napisał(a):
1. Na podstawie artykułu 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o
obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015r. postanawiam o
odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Torkanowi Ingawaarowi.
Towarzyszko!

Po pierwsze, odebrać obywatelstwo możecie na podstawie artykułu
trzeciego, a nie pierwszego, przywołanej ustawy. Domyślam się że to
omyłka pisarska, a poza tym jesteśmy w fajnym państwie wirtualnym, ale
mimo wszystko nie byłoby głupio to naprawić, bo jednak jak to wygląda.

Po drugie, Helmut Pohl śpij słodko, aniołku [*].

Po trzecie, na jakiej podstawie zostało odebrane obywatelstwo
towarzyszowi Ingawaarowi? Z tego co widzę, nie zaszła żadna z
okoliczności jasno enumerowanych w treści ustawy jako przesłanki do
pozbawienia obywatelstwa. Fakt, że tow. Ingawaar (podobnie zresztą jak
Helmut Pohl), nie stali się niestety aktywnymi obywatelami – to
przykre. Pewnie za parę miesięcy tow. Ingawaarowi cyknąłby zegar tak
samo jak tow. Pohlowi i nie kręciłbym wtedy nosem na uprawnione
działania – co najwyżej na konieczność ich podjęcia. Ale jeśli mnie
wzrok nie myli (a mam nadzieję że mnie myli i że nie mamy do czynienia
z nadużyciem władzy), ten czas jeszcze nie nadszedł...

Po czwarte, zarazem najbardziej niepokojące... a nie, to w sumie
zarzut do innego urzędnika.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.