Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

pt., 27 mar 2020 o 04:40 Alojzy Pupka <alojzypupka@gmail.com> napisał(a):
. W dodatku
podejrzewam, że działając w zmowie z tow. Polyną, popełniającą w tym
czasie może nawet poważniejsze przestępstwa.
Gwoli ścisłości; działałam w pełnej świadomości tego, że mogę/zostanę
pozbawiona urzędu/obywatelstwa/wydalona z Mandragoratu.
Natomiast żadna zmowa nie miała miejsca; mimo, że powszechnie wiadomo
o naszej zażyłości(????).
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.