Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)


PLNA <polyna@...>
 

W dniu 27.03.2020 o 05:20, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Natomiast żadna zmowa nie miała miejsca
Potwierdzam. Za zgodą tow. Oli mogę udostępnić logi rozmów to potwierdzające.

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.