Re: Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie


Tow. Radziecki
 

Swoją drogą, co do tradycji – to nie jest tak, że w jakiś sposób
chciałam tym wszystkim wystąpić przeciw tradycji – gdyby tak było,
ustaliłabym format identyfikatorów jako https://wandystan.eu/u/196 albo
podobnie – i co nam pan wtedy zrobisz?
Odwołam z funkcji za wprowadzanie zmian bez żadnych _uprzednich_
konsultacji? Przyznam, że jednym z problemów jakie mam z tą zmianą,
jest to, że została dokonana bez żadnego zwrócenia się zarówno do
zwierzchników (o to już mniejsza) ale i do społeczeństwa. Narzucanie
rozwiązań przez twórców kodu jest dość słabe.

Wręcz przeciwnie, nowe
identyfikatory w dość oczywisty sposób czerpią i nawiązują do tradycji,
ale jednocześnie traktują tę tradycję w sposób rewolucyjny i wnoszą
wartość dodaną nie tylko ponad nasze stare identyfikatory, ale też ponad
identyfikatory istniejące w państwach burżuazyjnych.
Jaką konkretnie wartość dodaną? Wydawało mi się, że ustaliliśmy już
wcześniej - z waszych własnych wypowiedzi - że przyjęcie tej czy innej
konwencji jest raczej kwestią czysto arbitralną. Sama stwierdziła
towarzyszka, że zera wiodące nic nie zmieniają - co więc stracilibyśmy
zachowując je dla samej nostalgii i tradycji?

I muszę powiedzieć, że bycie zawsze dwa kroki przed państwami
monarchofaszystowskimi przynosi efekty – już kilka razy natrafiałam w
różnych miejscach na komentarze typu „Wandystan stoi na wyższym poziomie
rozwoju informatycznego”, czy „jestem pod wrażeniem wandejskiej myśli
technicznej”. Oto ostatni przykład:
https://forum.leocja.org/viewtopic.php?p=1931#p1931
Ciężko mi traktować uznanie w państwach systemowego monarchofaszyzmu
za jakkolwiek pozytywne ¯\_(ツ)_/¯

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.