Re: SKHANDAL


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Potwierdzam, że dowództwo GHM zgłosiło w Komendaturze planowaną
wycieczkę turystyczną do Baridasu. Nic nam nie wiadomo o tym, żeby
mieli tam prowadzić jakieś akcje militarne, ale jeśli ppłk Winnicki
tak mówi... No ale nasz Dalajwanda nie raczył nawet swojego
postrzelonego pośladka przyprowadzić na LDMW w celu zadeklarowania,
czy obierze jakieś imię, więęęęc...
Też uważam to ostatnie za skandal. Co do wypraw do Baridasu - nie do
końca rozumiem konwencję, ale jeżeli to faktycznie jakaś walka o
republikański Baridas - to cel co najmniej słuszny. Ale miałbym
wątpliwości, bo skrzywienia tow. Winnickiego do różnych form
monarchofaszystowskich są powszechnie znane...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.