Odwołanie


Torkan Ingawaar
 

Towarzyszu Prezydencie,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku. Wobec braku jakiegokolwiek wyroku skazującego Trybunału Ludowego, stwierdzającego, że jestem osobą niegodną miana obywatela Wandystanu, nie zostały wyczerpane ustawowe przesłanki umożliwiające odebranie obywatelstwa na podstawie art. 1. Ustawy Churału Ludowego nr 10 o obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015 roku, na który się w rzeczonym akcie powołano.

W związku z tym zwracam się do Towarzysza Prezydenta z wnioskiem o unieważnienie Decyzji Cenzorki nr 35 i tym samym proszę o przywrócenie mi obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu.

Torkan Ingawaar


--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.