Re: Odwołanie


Tow. Radziecki
 

Czołem Torkan,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa
wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku.
Potwierdzam przyjęcie wniosku o odwołanie. Dołożę starań, aby został
on rozpatrzony pilnie, tj, w dniu dzisiejszym.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.