Re: [SPAM] Re: [wandystan] Odwołanie


Helmut Walterycz
 

W dniu 30.03.2020 o 11:58, Tow. Radziecki pisze:
Czołem Torkan,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa
wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku.
Potwierdzam przyjęcie wniosku o odwołanie. Dołożę starań, aby został
on rozpatrzony pilnie, tj, w dniu dzisiejszym.
Hej, a czy Cenzorka jest oficjalnie zdjęta z obowiązków? No nie bardzo.

Albo idziemy wg. art. 6 - uchwały RR nr 5: Ordynacja wyborcza, albo Pretura podejmuje działania, bodajże przez powołanie Trybunały Ludowego im. Transportowców Barnówka, o stwierdzenie decyzji za nieważną, odwołanie do Prezydenta nie jest słuszną drogą, szczególnie że nie ma zakazu łączenia funkcji.

Proszę tow. Prezydenta i tow. Trybuna o opinię. Tow. Cenzorka, jak wiadomo, nie leci z nami.


Wandosławię,

Helmut

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.