Komunikat Pretury w sprawie Transportowców Barnówka


Helmut Walterycz
 

Towarzysze a towarzyszki!

W związku z usunięciem dwóch obywateli z LDMW oraz niewiele późniejszym pozbawieniu przez Cenzurę tychże dwóch towarzyszy obywatelstwa Pretura czuje się (wspominając tylko mimochodem o naciskach podstawowych organów partyjnych KPS(w)) w obowiązku rozpocząć dochodzenie - widzi bowiem w tym osłabienie tendencji rewolucyjnych (art. 8A).

W drodze korekcji, naturalnej w wysoko rozwiniętym społeczeństwie wandyzmu-żenadyzmu, towarzysze Torkan Ingawaar oraz Helmut Pohl zostali przywróceni odbioru LDMW. Pierwszy z wymienionych towarzyszy już ma przywrócone obywatelstwo, odwołanie od drugiej decyzji leży w biurze podawczym Prezydenta. Prezydent MW, jak wiadomo, nie posiada biurka. W związku z tym możemy pozwolić sobie na kolektywne i rozważne działanie.

W szczególe, naruszony został art. 9 konstytucji, gdzie przez nadużycie uprawnień tow. KLdsI oraz tow. Cenzorka nadużyły swoich uprawnień przez ograniczyły bez wyraźnego uzasadnienia wolność wyrażania i rozpowszechniania informacji. Preturze są znane zarzuty co do niewandnego zachowania pozbawionych, ale kontrdziałania wskazują, że owo zachowanie było nieudokumentowane, nieproporcjonalne i nie wyczerpano wcześniej innych sposobów naprowadzenia towarzyszy. Krótko mówiąc - pozbawienie obywatelstwa stało w rażącej sprzeczności z Konstytucją MW oraz stanowiło naruszenie uprawnień (bezpodstawne pozbawienie, do tego we własnym interesie)

Co więcej, zbieżność czasowa działań wskazuje na koordynację działań między towarzyszkami a brak konsultacji z pozostałymi Komisarzami Ludowymi czy z ludem wandejskim.

Uprasza się tow. Majora SB o sprawdzenie, na ile zbieżność czasowa może być przypisana koordynacji działań i raport do pretury. Uprasza się lud wandejski o zabranie głosu i nadsyłanie wszelkich znanych faktów Preturze.

Pretura pragnie podkreślić, że zarówno tow. Cenzorka, jak i tow. Komisara pozostają na stanowiskach i nie mają powodów do niepokoju. Komitet Wyjaśnień im. Transportowców Barnówka chce ponieść latarnię postępu, aby zastępy towarzyszy i towarzyszek przyszłości z wdzięcznością patrzyły na nasz przykład.

Z wandejskim uściskiem

(-)

Pretor Helmut Walterycz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.