Re: Dom Pracy i Idei dla byłych Ojców Świeckich i nie tylko


Raul Urban III
 

Czołem Tow. Walterycz!

Na chwilę kontemplacji chciałem się udać do Baszty Radagasta, ale
towarzysze słusznie wskazali że nie mam już różowej przepustki K0007, a
Baszta cieszy się specjalnymi względami Ducha Świeckiego.
Towarzyszu, przypominam że eks-oesiom przysługuje przepustka
BRNEW-16-004 po wypełnieniu formularza F-RA-ŚKW-37 we właściwym dla
tow. zamieszkania urzędzie miejskim. Uprawnia ona do 67% zniżki na
przejazdy z miejsca stałego zamieszkania do Jurty Urbana, gdzie
znajduje się standardowy ośrodek kontemplacji i pracy twórczej dla
byłych Ojców Świeckich. Dodajmy, że sam pobyt jest za okazaniem tej
samej przepustki finansowany przez Kancelarię Prezydenta. Zachęcam do
skorzystania!

Udałem się więc do domu pracy twórczej Wandakabana, ale towarzysze
artyści pracujący nad dobrostanem ludowej ojczyzny nie wpływali
korzystnie na mój nastrój. Skorzystałem za to z zaproszenia klubu
sportowego Biomasa Wandopol i siedzę w ich ośrodku obok centrali rybnej,
ale to tylko dobra wola lokalnej podstawowej organizacji partyjnej
KPS(w) - bo sportem wandyfikat nie zajmuje się jako żyw.
Wizytowałem kiedyś ośrodek, bardzo zacny. Uważajcie tylko na drugą
toaletę od lewej na dole (koło stołówki), zaciąłem się tam na kilka
godzin, bo drzwi są wypaczone. Wyciągała mnie interwencja brygady
pancernej SAL.

W związku z tym, ku chwale tow. Wandy i ludu pracującego miast i wsi,
pragnę ogłosić założenie Społecznego Komitetu Budowy Domu Pracy i Idei
dla Kandydatów Nauk i byłych Ojców Świeckich. To mają być warunki, które
dadzą chwilę kontaktu z naturą i potrzebny spokój, aby w zgodzie z
duchem wandyzmu-żenadyzmu prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe w
oderwaniu od spraw bieżących.
Jak wyżej wspomniałem - miejsce istnieje, ale w sumie budownictwa w
dobrym stylu nigdy za mało, więc nie widzę powodu aby protestować.

Wzywam was do dołączenia do Komitetu i nadsyłania propozycji rozwiązań
przestrzenno-architektonicznych. Niech żyją prace koncepcyjno-rozwojowe!
Niech! Może coś w stylu hotelu Pomorie?
https://i.pinimg.com/564x/ee/04/62/ee0462a13dc8c0e284fefaee9cdc98d2.jpg

arcyżenadyn Wandoljubnn
Zwracam uwagę, że miano arcyżenadyna już nie przysługuje nikomu, a w
obecnej chwili tow. nie jest częścią Wandykopatu - choć jestem otwarty
na negocjacje.

--
{☆} Raul Urban III

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.