Wandea Ludu - Wizyta Prezydenta w Krakozji #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wizyta Prezydenta w Krakozji

By Raul Urban III

Przez ostatnie tygodnie krążyły plotki o słabym stanie zdrowia Drogiego Lidera, którego nie było widać na żadnych państwowych obchodach ani innych oficjalnych wydarzeniach. Plotkom tym położyła kres oficjalna wizyta Prezydenta Radzieckiego w Okręgu Autonomicznym Krakozji.

Przemawiając do zgromadzonych we Władimirabadzie urzędników i działaczy partyjnych tow. Radziecki przestrzegł przed lekceważeniem zagrożeń wewnętrznych i wezwał do najwyższej czujności. Potępił także reformizm i rewizjonizm, w płomiennej wypowiedzi nazywając sarmatokomunizm antykomunizmem.

Radziecki

Drogiego Lidera powitała parada lokalnych jednostek Sarmackiej Armii Ludowej. Krakozi z chęcią służą w oddziałach SAL, szczególnie w jednostkach konnych, gdzie obok Kozaków Baridejskich stanowią drugą co do liczebności zwartą grupę etniczną. Wielu zaciąga się również do standardowych jednostek piechoty i lotnictwa - raczej unikają natomiast marynarki. Drogi Lider, będący od lat Głównodowodzącym SAL, podkreślił swój szacunek dla ich odwagi i poświęcenia.

Parada

Po stołecznym Illianowiczowsku Drogi Lider przemieszczał się specjalnie wyznaczonym przez lokalne władze trolejbusem. Nim udał się m.in. do Złote Mauzoleum, gdzie spoczywają ciała Władimira Karola Ilianowicza, Wiecznego Przywódcy Krakozów oraz Sapargułego Gülegülewicza Krakozowa, Wiecznego Sekretarza Krakozów. Drogi Lider złożył wieniec na ich wspólnym grobie i nazwał ich wielkimi kontynuatorami myśli Towarzysza Wandy.

Trolejbus

Podczas wizyty Drogi Lider podkreślił znaczącą rolę, jaką Krakozja pełni w Wandystanie, a także wspomniał o potrzebie wzmocnienia i sformalizowania przyjaźni, która łączy Wandystan z Krakozją Stepową - drugą ojczyzną dzielnego ludu Krakozów.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.