Re: Mapa administracyjna v.1.4


Talerz
 

Daję 2 na 10 aby zmotywować do dalszych prac kartograficznych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.