Wandea Ludu - Witaj Ludu Pracujący #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Witaj Ludu Pracujący

By Thomas von Lisendorff

Witam serdecznie Lud Pracujący całego Mikroświata. Nazywam się Thomas von Lisendorff i przybywam do Was jako przedstawiciel Republiki Bialeńskiej. Od dziś będę przedstawicielem Republiki Bialeńskiej w Wandystanie.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.