Re: Wandea Ludu - Witaj Ludu Pracujący #wandealudu


Tow. Radziecki
 

Czołem Thomas!

Witaj Ludu Pracujący

By Thomas von Lisendorff

Witam serdecznie Lud Pracujący całego Mikroświata. Nazywam się Thomas von Lisendorff i przybywam do Was jako przedstawiciel Republiki Bialeńskiej. Od dziś będę przedstawicielem Republiki Bialeńskiej w Wandystanie.
Jedną z zalet automatycznego forwardu z WL na LDMW jest to, że jak
ktoś się pomyli i potraktuje Wandeę Ludu jako miejsce publiczne to i
tak trafi tutaj.

Wandejska myśl techniczna jest najlepsza.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.