Wandea Ludu - (Wiersz) Witaj Ludu Pracujący #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

(Wiersz) Witaj Ludu Pracujący

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Witaj Ludu Pracujący

Thomas von Lisendorff 2020


Witam serdecznie Lud

Lud Pracujący

całego Mikroświata.

Nazywam się Thomas von Lisendorff i przybywam do Was jako

jako przedstawiciel Republiki Bialeńskiej.

Od dziś będę

będę przedstawicielem Republiki Bialeńskiej

w Wandystanie.


Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.