Wandea Ludu - Zaproszenie na uroczystość #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Zaproszenie na uroczystość

By Grzegorz Tomasz Czartoryski

Panie Prezydencie,

oraz wszyscy mieszkańcy Mandragoratu,

Niniejszym przesyłam w imieniu Dworu Książęcego zaproszenie na uroczystość intronizacji JKM Andrzeja Fryderyka, na tron Sarmacji.

zaproszenie

(-)Grzegorz Tomasz Czartoryski,

Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.