Re: [SPAM] Re: [wandystan] Rozpierdol w Sarmacji i nowa unia


Helmut Walterycz
 

W dniu 27.10.2020 o 10:48, Tow. Radziecki pisze:
Czołem Orjon!

Well, ja bym się tak nie śpieszył z stwierdzaniem faktu, że upadamy (jako
Sarmacja) ;p Z pewnością sytuacja jest zupełnie nowa i Sarmacja po 23
października nie jest już - i nigdy nie będzie - taka sama.
Czy Unia przetrwa? Nie wiem, nie będę wyrokować. Życzę im powodzenia :)
Byłoby jednakże miło gdyby KSy już zeszły ze sceny.
No nie, kadłubkowa Sarmacja jako nosiciel dorobku, kraina Burgburgska, konsumenci serów czarnoleskich itd. jak najbardziej jest nam wszystkim potrzebna, choćby do wycieczek na futbol.


--

Helmut Walterycz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.