Re: [SPAM] Re: [wandystan] Rozpierdol w Sarmacji i nowa unia


Tow. Radziecki
 

Czołem Walterycz!

No nie, kadłubkowa Sarmacja jako nosiciel dorobku, kraina Burgburgska,
konsumenci serów czarnoleskich itd. jak najbardziej jest nam wszystkim
potrzebna, choćby do wycieczek na futbol.
Potrzebna? Nie byłbym taki pewien. Dorobku to tam jest tyle co kot napłakał.

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.