Re: Rozpierdol w Sarmacji i nowa unia


skarbnikow@...
 

On Thu, Oct 29, 2020 at 03:10 AM, Tow. Radziecki wrote:


Zabawne jak bardzo powtarza się sposób mówienia, który mieliście przy
uniach Wandystanem i ich rozpadzie. Jak zwykle wszyscy winni a Sarmacja
chciała dobrze i dała się wykorzystać, a teraz musi się "oczyścić".
Przewidywalne.
Ej, to sobie Tatuś dopowiadasz.
Tak, Sarmacja jest winna bo wszyscy byli Sarmacją.
Nie, Sarmacja nie chciała się "oczyścić". Ale gramy takimi kartami jakie mamy i teraz musimy się odnaleźć z tak nagle oddaną ... niepodległością.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.