locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Helmut Walterycz #bierut #wandystan

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Helmut Walterycz #wandystan

By Helmut Walterycz

#wandystan - #v-kopana Timios podsumowuje rundę zimową ligi mikroświatowej: http://mup.mikronacje.info/?p=986

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.