Re: [SPAM] Re: [wandystan] Rozpierdol w Sarmacji i nowa unia


Alojzy Pupka
 

Walterycz: >No nie, kadłubkowa Sarmacja (...) jak najbardziej jest nam wszystkim potrzebna.

Okręg Autonomiczny Miria-Wagaria-Tropicana, ze stolicą w Wandowicach? A tak, tak, trochę zapomniany kawałek Wandystanu, niedoinwestowany. Podobno emeryci czasem tam kupują domy na jesień życia...

-- ppłk Pupka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.